מאפיינים כלליים של מאגר הזיכרון

בתחילה השוו את מאגר הזיכרון לספרייה . התפתחות המחשבים בדור האחרון " משכה" את רוב התיאוריות להשוות בין מאגר הזיכרון האנושי ובין הזיכרון של המחשב . אבל למעשה ההשוואות הללו רק מצמצמות את כוחו של הזיכרון האנושי ומגבילות את הבנתנו . המאפיינים האלה מדגישים את ייחודו של הזיכרון האנושי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן