4 מאגר הזיכרון

מאגר הזיכרון ( זיכרון לטווח ארוך ) מכיל את כל המידע העומד לרשותו של האדם לאורך זמן רב . מידע זה מורכב מתחומי תוכן שונים ( עמדות , רגשות , מידע ( 'וכו וקשור באגירת ניסיון העבר וניסיון ההווה לצורך שימוש . קניית ידע חדש מותנית בזכירה של ידע ישן ואין זה אפשרי להתקדם בתהליך הלמידה בלי להישען על הזיכרון . תכונת האחסון לאורך זמן , למרות כל חשיבותה , אינה המאפיין המייחד את מאגר הזיכרון . גם טבעות עצים המעידות על גיל העץ , וכן גם תקליטורים ותיקיות , מאחסנים מידע לאורך זמן . המאפיין האחר והחשוב של המאגר הוא היכולת לאחזר את המידע שאוחםן . מערכת זיכרון מושלמת מכילה את שתי התכונות בעת ובעונה אחת : אחסון ואחזור . הפרק על מאגר הזיכרון בנוי מתת הפרקים האלה : ראייה כוללת של מאפייניו של הזיכרון האנושי . ניתוח מבנה הזיכרון משתי נקודות מבט : ניתוח הזיכרון ברמת המיקרו ( הסכמה היחידה ) וניתוח ברמת המקרו שעניינו ארכיטקטורה של מאגר הזיכרון . ניתוח הדרכים להוצאת מידע ( שליפה או אחזור ) ממאגר הזיכרון . לאחר שמבינים איך פועלת המערכת כולה אפשר להציע דרכים לתפעול נכון ( בקרה ושיפור ) של הזיכרון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן