סיכום

" קשב בשל" פירושו ביצוע יעיל של תהליכי הבררה , הריכוז והמאמץ . ביצוע יעיל מתבטא בראש ובראשונה בהערכה נכונה של קושייה של המשימה ושל אופייה והפעלה הולמת של מרכיבי הקשב . אלו יתבטאו בהכוונה יעילה של תגובות הקשב , ברמת עוררות אופטימלית למשימה , בהפעלה רצונית , נשלטת ומודעת של הריכוז והמאמץ , בוויסות נכון של המהירות , ברמת דיוק גבוהה ובשימוש נכון באסטרטגיות , בהפעלה סימולטנית או רציפה של תהליכי בררה ופעולות אחרות , בתפיסה נכונה ובציפיות מתאימות , בשימוש נכון במאגר הזיכרון ובסיפוק מאוזן של הצרכים הפיסיולוגיים והפסיכולוגיים . כל העקרונות האלה צריכים להיות מותאמים לדרישותיה של המשימה . כל אחד מן התחומים האלה מתפתח עם הגיל ובכל אחד מהם יכולה להיווצר תקלה . ככל שהילד גדל כן מאורגנת יותר פעולתו על פי בחירתו ועל פי קושי המשימה ודרישותיה . באופן כללי משתכללת יכולתם של ילדים להקשיב לדבר אחד ובה בעת להתעלם מדבר אחר ככל שהם מתבגרים . ( Flavell , Miller & Miller , 1993 ) ילדים בוגרים מסוגלים לשלוט על הקשב שליטה אקטיבית , להפעיל אותר על פי רצונם או על פי הוראות מבחוץ . יכולת השליטה שלהם גמישה ויכולה לנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן