שיפור הקשב ובקרתו

כדי לשפר ולבקר את מערכת הקשב על רכיביה — הבררה , הריכוז והמאמץ — מומלץ לפעול על פי העקרונות האלה 1 התכוונות ותכנון מראש להפעלה יעילה של הקשב : מאחר שבן האדם מוגבל ביכולת הבררה , הריכוז והמאמץ שלו , יש אפוא לתכנן את הניצול היעיל והמרבי של הקשב . הבררה היא התחנה הראשונה בעיבוד ובלעדיה לא יהיה המשך לכל התהליך : אפשר לוודא שיש בררה על ידי בקשה מן הלומד לחזור על ההוראות או השאלות המוצגות לו . אם יגיב הלומד ויאחזר את הגירוי בדיוק ( שוויון בין תשומה לתפוקה ) אפשר יהיה להסיק כי היתה בררה והגירויים נכנסו למערכת העיבוד . עיבוד יתרחש אם הלומד שינה ואפילו במעט ניסוח של משפט על ידי החלפת סדר המילים במשפט . הבררה מתחילה בהכוונת הגוף והעיניים למקור המידע . חשוב לוודא שהלומדים יוצרים קשר עין עם המלמד וקשר עין עם המשימה ושתנוחת הגוף שלהם מביעה הקשבה . ארגון הסביבה הלימודית : מגבלות היכולת האנושית מחייבות לעשות כמה פעולות מכינות לפני הלמידה . יש לצמצם למינימום את הרעש הנכנס מבחוץ ואת האפשרות להציץ החוצה מבעד לחלונות כדי לראות , למשל , את שיעור ההתעמלות של הכיתה המקבילה . חשוב לארגן היטב את הלוח מבחינת ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן