תהליכי התפתחות וליקויים בקשב

סקירת תיאוריות ומחקרים בתחום התפתחות הקשב מובילה למסקנה שאין אחידות בהגדרת המושגים . אופן הבדיקה שונה ממחקר למחקר ומשתנה מגיל לגיל בלי קו מנחה . ( Miller , 1993 ) במחקר ההתפתחותי בכלל ובמחקר בתחום הקשב בפרט יש קושי רב לבנות משימות תקפות לילדים בגילים שונים . מצב דומה שורר בתחום ליקויי הקשב הנחשבים ללהיט תורן בתחומי הפסיכולוגיה השונים . בשנים האחרונות היו ליקויי הקשב לקטגוריה נפרדת של מוגבלות בתוך ליקויי למידה . עקב כך זכאים ילדים הסובלים מליקויי קשב לשירותים ולמשאבים הכספיים של החינוך המיוחד . מסקירת הספרות בתחום הזה ( Reid Maag & Vasa , 1989 ) עולה שיש קושי להבחין בין המושגים השונים . מושגים כמו , ADHD MBD , ADD , אימפולסיביות , היפראקטיביות , סינדרום היפרקינטי וכדומה , יוצרים חפיפה הגורמת לערפול ומערערת את התפיסה התיאורטית המלווה את המושגים . ( Shaywitz & Shaywitz 1989 ; Rutter , 1989 ) נמצא אפוא שתחומי ההתפתחות וליקויי הקשב מאופיינים במושגים לא ברורים חופפים למדי והדבר יוצר קושי רב במדידה , באבחון ובטיפול . כמו כן אפשר לראות שיש זיקה מעטה בלבד בין המחקר הבסיסי על הקשב ובין תחומי ההת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן