משימת הריבועים

במשימה זו ( קניאל , , ( 1990 מקבל הנבדק דף אחד גדול שעליו מסורטטים ריבועים רבים השווים בגודלם . לכל ריבוע נוסף קו אחד שיצא מאחת הפינות או מאמצע הצלע . בראש הדף הוצגו שלושה ריבועי דגם ושורה אחת של ריבועים לאימון . הנבדק נדרש להעביר קו על כל ריבוע בדף , הזהה לאחד משלושת ריבועי הדגם . על הדף יש עשרים וארבע שורות ובכל שורה יש ארבעים ריבועים . בכל שורה פוזרו באקראי חמישה עשר ריבועים זהים לריבועי הדגם ועשרים וחמישה ריבועים שונים מריבועי הדגם . הנבדק היה צריך להשוות בין ריבועי הדגם לבין יתר הריבועים על ידי הרמת העיניים לריבועי הדגם המסורטטים בראש הדף והורדתן ליתר הריבועים . משך המשימה נקבע לעשר דקות וכמות הריבועים היתה רבה כל כך עד שלא היה אפשר לסיים את המשימה בפרק הזמן הזה . לאחר כחמש דקות זכרו רוב הנבדקים את ריבועי הדגם ולא הזדקקו להביט על ראש הדף . באמצע המשימה — לאחר חמש דקות — התבקשו הנבדקים להחליף את העיפרון לעיפרון בצבע אחר , כדי שיהיה אפשר למדוד את הביצוע במשך הזמן . כאשר המשימה מועברת באופן יחידני ולא בקבוצה , נהוג לסמן את ביצועו של הנבדק בכל דקה . ארבעה מדדים ניתן להפיק ממשימה זו :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן