האזנה דיכוטית (split span)

במשימות אלה ( יצר אותן Cherry בשנות החמישים ) מתחבר הנבדק לאוזניות ובכל אוזן מושמע לו מידע שונה ( סיפור , רצף מילים . ( המידע מושמע בעת ובעונה אחת והחוקר בודק את יכולתו של הנבדק להפריד בין המסרים . יש שהנבדק מתבקש לעבור מאוזן לאוזן ולדווח על המידע השונה המועבר באוזניות . ( Komatsu , 1994 ) כך , למשל , משמיעים לנבדק שלוש ספרות בקצב של שתי ספרות לשנייה . את הספרות משמיעים לשתי אוזניו בעת ובעונה אחת ובכל אוזן הוא שומע סדרה אחרת של שלוש ספרות . ההשמעה מתוזמנת כך שהוא שומע תמיד ספרה אחת באחת מן האוזניים . מתברר שהנבדק זוכר את הספרות לפי האוזן ולא לפי זוגות הספרות ששמע בכל אוזן .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן