מרכיבים במשימה

הביטואציה אחת התכונות הבולטות של המערכת העצבית המובילה את הגירויים למוח היא היותה מועדת להביטואציה . ( habituation ) כלומר גירוי העובר בשכיחות גבוהה מאוד במסלולים העצביים גורם להורדת הרגישות העצבית . הגרייה המוגברת יוצרת רוויה והמסלולים העצביים זקוקים אפוא לרענון . ( refractory phase ) אלא שבשלב הרענון מקצת הגירויים אינם נכנסים כלל למערכת . העין , למשל , מתקשה לשהות זמן רב על אותו גירוי ועליה לעשות קפיצות כל הזמן ( רווחים בין חלקיקי שניות לחמש שניות . ( הקפיצות יוצרות תזוזה מעטה מאוד של שדה הקליטה במוח וקולטנים רעננים ממשיכים את תהליך הקליטה ( להרחבה עיינו . ( Banks , 1983 Dannemiller & ההביטואציה הפסיכולוגית נשענת על ההביטואציה הפיסיולוגית ועיקרה בררת השונה , כלומר גירויים בעלי תכונות פיסיקליות השונות מן הסביבה , כמו עצמה , חידושיות ותנועה , יזכו לעדיפות בבררה וייכנסו לעיבוד . עצמה : גירויים בעלי עצמה כמו אור בוהק או צליל חזק ייכנסו למערכת העיבוד לפני גירויים בעלי עצמה נמוכה . אבל אם יהיה הרקע בעל עצמה גבוהה אפשר שהצליל הנמוך — החדש והשונה — יקבל עדיפות בבררה . חידושיות : המושג "חדש" ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן