מרכיבים במשימה ובאדם המשפיעים על תהליכי הקשב

בכל נקודה שבה נעצור את התהליך המנטלי נמצא אינטראקציות שונות בין מרכיבי המבנה , בין התהליכים , בין הפעולות ובין התכנים הנדרשים לביצוע של משימה מסוימת . כמו בכל אינטראקציה מקבלים מרכיביה איכות שונה בבואם במגע אלה עם אלה . אותן תכונות המאפיינות את המרכיבים לפני האינטראקציה לובשות צורה שונה בבואן במגע בנקודת זמן נתונה על פני התהליך . זרם התודעה נמצא בתנועה מתמדת והניסיון לכלוא אותו במושג אינטראקציה אינו אלא ניסיון מלאכותי . עצם התנועה של האינטראקציות יוצרת עוד אינטראקציות הנשענות על האינטראקציות הראשונות אבל יוצרות אגב התנועה אינטראקציות ממעלות גבוהות יותר ( שנייה , שלישית . ( יש לזכור שמורכבותו של המודל גדלה מעצם הדבר שכל תגובה ( תפוקה ) של האדם נעשית חלק מן התשומה שלו על הבררה , המתחרה עם תשומות אחרות . משמעות הדבר שהמודל שהצענו אינו ליניארי אלא מעגלי בלי התחלה ובלי סוף . קשה בשלב הזה לטפל באינטראקציות המורכבות הנוצרות בין האדם ובין תוכן המשימה בתחום הקשב . אבל אפשר להצביע על הגורמים המשתתפים באינטראקציה . אפשר להשוות את המצב הזה למדע הכימייה . אנו מסוגלים לזהות את הגורמים המשתתפים באנטר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן