בררה, ריכוז ומאמץ באבחון דינמי

הדרך היעילה להבחין בבררה , בריכוז ובמאמץ ולשפר אותם , היא לעבוד במודל של אבחון דינמי אינדיווידואלי ( צוריאל וקניאל , ; 1993 קניאל , . ( 1995 האבחון הדינמי מאפשר לזהות את הקושי של הנבדק מתוך התאמת המשימה לרמתו של הנבדק , בהעלאת היפותזה אפשרית בדבר הקושי , ובתיווך יעיל ובבדיקת תוצאותיו של התיווך . אם בעקבות תיווך לפעולת הבררה השתפר הביצוע יכול הבוחן להסיק שהבעיה היתה נעוצה בבררה . אם לא היה התיווך יעיל ממשיכים לפעולת תיווך לשלב הריכוז ולפעולת תיווך לשלב המאמץ וכך הלאה . דוגמה לתהליך הזה אפשר להביא ממשימה של זכירת ספרות : הבוחן משמיע היחס בין אנרגיה מנטלית לאנרגיה פיסיולוגית האדם כולו הוא מערכת סגורה הפועלת בעזרת שני מקורות אנרגיה ( פיסיולוגית ומנטלית ) בעת ובעונה אחת . הביטוי הברור לאנרגיה הפיסיולוגית הוא תנועת האיברים ( הליכה , ישיבה ודיבור . ( והביטוי הברור לאנרגיה המנטלית הוא החשיבה והדמיון וכל פעולה הנעשית במערכת העיבוד . כשאני יושב ומקליד עכשו את השורות הבאות , צורכת תנועת האצבעות על המקלדת אנרגיה גופנית ואילו הפעולות במערכת העיבוד ( מחשבות , דימויים ) צורכות אנרגיה מנטלית . כדי להב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן