מאמץ

המושג "מידת המאמץ המנטלי" עניינו מידת הכוח או האנרגיה שמשקיע האדם בריכוז האנרגיה . צפייה בסרט מתח , לדוגמה , דורשת ריכוז רב אבל כמעט אינה כרוכה בשום מאמץ . קריאה של מאמר מדעי קשה , לעומת זאת , דורשת ריכוז ומאמץ מרבי . כל פעולה פסיכולוגית יכולה לנוע על רצף של מידת המאמץ המנטלי ( עיינו , למשל , בהבחנה שעושים רפפורט גיל ושפר Rapaport , Gill & Schafer , ( 1968 בין קשב לריכוז . ( הצורך לגייס מאמץ יכול לנבוע מכמה גורמים , כמו קושי המשימה , ביצוע ברמת עייפות גבוהה או ביצוע ברעש רקע חזק ( פטיש אוויר . ( ייתכן לעשות פעולה במרחב העיבוד בלי ריכוז ( אוטומטית ושלא מדעת ) ואז לא יהיה גם מאמץ . מרגע שנוצר מעט ריכוז אפשר לשאול האם יש גם מאמץ . כלומר ריכוז יכול להתקיים בלי מאמץ , אבל לא ייתכן מאמץ בלי ריכוז מסוים של אנרגיה . אם נשווה את הדבר לנעשה במפעל , פעולת הבררה פירושה כניסת חומרי הגלם אל תוך אולם הייצור . הריכוז מתבטא בהימצאותו של כל פועל במקום שבו הוא עושה את פעולותיו . המאמץ פירושו מידת הכוח המושקע בפעולותיו של כל פועל ובסך המאמץ של כל הפועלים . מצב הריכוז יכול לבטא לא רק מיקוד בגירויים המעובדי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן