ריכוז

כל פעולה במרחב העיבוד זקוקה , כאמור , לאנרגיה . הריכוז הוא משתנה רציף המבטא את מידת המיקוד של האנרגיה המנטלית . הריכוז יכול להתבטא במיקוד במשימה אחת או במיקוד בשתי פעולות ( האזנה דיכוטית . ( הריכוז משרת כגורם אנרגטי את כל הפעולות הנעשות במרחב העיבוד . אם מושג הבררה עניינו ההחלטה מה ייכנס לעיבוד , הריכוז הוא הכוח הפנימי המאפשר להוסיף ולהיות ממוקד בגירויים שנכנסו , להוסיף ולנפות את העיקר ולמנוע גירויים אחרים מלהיכנס . ריכוז כל האנרגיה לפעולה אחת דומה לריכוז אלומת אור באמצעות "כדור . "כוח כל מה שנכנס לתוך האלומה שייך לאזור העיבוד במרחב העיבוד , כשכדור הכוח מגובש ומאוחר על כל חלקיו ונותן כוחות לפעולות שונות . במצב של חוסר ריכוז כדור הכוח מתפורר ונעלם , התכנים שבזרם התודעה מתחלפים מהר , המחשבה תועה בה לכיוונים שונים , והתמונות מתחלפות במעבר אקראי מנושא לנושא . דרכי מדידה ומשימות לריכוז : לצורך בדיקת הריכוז אפשר להשמיע סדרת ספרות ולבקש מהנבדק לחזור על הספרות בסדר הפוך ( תת מבחן digit span מתוך מבחן המשכל הידוע של וקסלר . ( כדי להשמיע את הספרות בסדר הפוך על הנבדק להחזיק אותן במרחב העיבוד — פע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן