בררה

בררה היא פעולה בסיסית של מערכת העיבוד שבעקבותיה נכנסים מקצת הגירויים למרחב העיבוד ( זיכרון העבודה ) ואחרים נשארים בחוץ . פעולת הבררה שייכת לקבוצת הפעולות הרבות ( תוכנות ) המתרחשות במרחב העיבוד . כל פעולה במערכת העיבוד מותנית בבררה מכיוון שלצורך העיבוד חייבים להיכנס גירויים . הבררה יכולה להיות מרצון או מאונס , אוטומטית או מבוקרת , מדעת או שלא מדעת . אדם העומד מול צלחת אורז ומוציא את גרגרי האורז הפגומים עושה פעולת בררה . תמונת האורז הפגום אינה נמצאת במרחב העיבוד שלו במודע והבררה נעשית באופן אוטומטי ( מהר , במדויק ובלא מאמץ . ( לעומתו , אדם הממתין בשדה התעופה לצעיר בגיל ההתבגרות שאותו לא ראה זה שנתיים , משווה את תמונתו של הצעיר הנמצאת במרחב העיבוד לתמונות של היוצאים מן המסוף . הממתין עושה פעולת בררה מדעת ובמאמץ , כדי לזהות מתבגר אשר תמונתו במרחב העיבוד שונה מתמונתו במציאות . פעולת הבררה קובעת אילו גירויים ייכנסו לעיבוד וברגע שהללו נכנסו מיתוספים עוד תהליכים של ריכוז ושל מאמץ הקשורים למושג האנרגיה ומשותפים לכל הפעולות הנעשות במרחב העיבוד . תהליך הבררה יכול להתחיל בהתנהגויות המכוונות לקשב ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן