פעולות

בפרק הראשון סקרנו את המבנה הכללי של המודל והצגנו את המושג . "פעולות" כמו בתוכנות של מחשב , כן במרחב העיבוד ( זיכרון העבודה ) אצל האדם , אפשר לזהות פעולות שונות בתחומים מגוונים . עם הפעולות הבולטות אפשר למנות את ההכללה , ההבחנה , ההשוואה , האינדוקציה , הדדוקציה , המיון , הסיווג , התכנון , הדימוי המנטלי , האחסון וההוצאה מן הזיכרון . הפעולה קיימת במרחב העיבוד בלי קשר לביצוע הגלוי לצופה במערכת התפוקה ( תגובות . ( כך למשל יכולה להיעשות פעולה של דימוי מנטלי במרחב העיבוד בלי שהצופה יראה כל תגובה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן