מבוא

המערכת הפסיכולוגית של האדם nDium ( mind ) למגוון רחב של גירויים . קצתם באים מבחוץ באמצעות החושים וקצתם באים מבפנים באמצעות דימויים , זיכרונות ורעיונות . בכל רגע נתון גדולה כמות המידע מיכולתו של האדם לעבדה ולכן יש צורך במנגנון היוצר בררה . ( selection ) מאז שנות החמישים הוצעו יותר מתריסר תיאוריות בתחום הקשב . רובן הושפעו מתחומי התקשורת , טכנולוגיות מחשבים , ומערכות עיבוד המידע . בכל המקרים פירשו את המושג קשב בתור בררה המתרחשת בשל "צוואר בקבוק" בתהליך עיבוד המידע . מעיון מדוקדק בספרות עולה שהמושג "קשב" מוגדר הגדרה מעורפלת ומאופיין בשימושים שונים ואף סותרים . ( 1990 Eysenck & Keane , 1990 ; Norman & Breznit , ) השונות הרבה של מושגים ושל הגדרות בתחום הקשב , נובעת משונות מקבילה של תיאוריות ושל מודלים שבאו להתמודד עם מושג מרכזי כל כך בפסיכולוגיה . סיכום התיאוריות והמחקרים בתחום הקשב מצביע על כמה בעיות : ריבוי הגדרות , משימות ומדדים שונים , ובייחוד — חסרונה של תיאוריה אחידה ואקלקטית . בעיות אלו מקשות על האפשרות לחבר את ממצאי המחקרים ולהפיק מהם לקחים מעשיים . החוקרים , שהגדירו ואפיינו את המושג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן