חלקי הנאורון ושלוחותיו

משלושה חלקים עיקריים מורכב הנאורון : גוף התא מכיל את הגרעין ואת הציטופלסמה מסביבו . מלבד חלקו בהעברת המידע משמש התא מקור האספקה והתחזוק של האקסון והדנדריט ; הדנדריטים \ בקצה אחד של התא נמצאת מעין רשת של סיבים קטנים המכונים דנדריטים ( עץ ביוונית — בשל צורת העץ שלו ) והמתנקזים לתא ; האקסון : הוא מעין שפופרת צרה וארוכה היוצאת מצדו האחר של התא . האקסון מעביר אותות מן התא אל עבר הדנדריטים ואלו מעבירים את האותות אל התא שלהם . הדנדריט הוא המקבל והאקסון הוא השולח . ריבוי הדנדריטים מאפשר לנאורון לקבל בו בזמן מידע ממספר רב של נאורונים אחרים . ולעומת זאת יש לרוב התאים רק אקסון אחד היוצא מצדו האחר של התא וכך יכול הנאורון להעביר מידע לנאורון אחד בלבד . בסוגים נדירים של נאורונים מתפצל האקסון לכמה שלוחות וכך אפשר להעביר מידע לכמה נאורונים בעת ובעונה אחת . אורך האקסון משתנה , מאקסונים שאורכם מגיע עד מטר אחד ועד אקסונים שאורכם מגיע לכדי אלפית . 'האינץ הסינפסה האקסון של נאורון אחד והדנדריט של הנאורון שלידו אינם מחוברים כמו כבלי חשמל ( בשיטת תקע שקע . ( בין האקסון לדנדריט הקרוב אליו ביותר יש רווח קטן ביו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן