אזורי האסוציאציה

רק חלקים קטנים של הקורטקס מעורבים בפעילות החושים , בניגוד לחיות שאצלן מעורב רוב המוח בפעילות החושים . יתר חלקי הקורטקס מכונים אזורי האסוציאציה , מכיוון שתחילה חשבו שתפקידם לקשר בין התשומה החושית לתפוקה המוטורית . אזורי האסוציאציה פזורים בין האונות השונות ותפקידם העיקרי מתבטא בעיבודו של מידע מן הרמות הנמוכות ועד לרמות הגבוהות ביותר . נזקים באזורי האסוציאציה גורמים לבעיות מורכבות שקשה למיינן ולארגנן . יש מצבים שבהם גורמים ניתוחי מוח זעירים לאבדן תפקוד רב ויש מצבים שבהם מוצאים חלקי מוח רבים ועדיין האדם מתפקד היטב . אחת הדוגמאות לכך היא מחלת ההידרוצפלוס ( hydrocephalics ) שבה נפגעת מערכת ניקוז הנוזלים במוח ונוזלים רבים הנקווים במוח פוגעים ברקמות ובכל זאת יש חולים שתפקודם אינו נפגע כלל . אחד החוקרים ( Lewin , 1980 ) מדווח על סטודנט בעל מנת משכל 126 שרוב מוחו היה מוצף בנוזלים ובכל זאת הוא סיים את לימודיו בהצטיינות . אחד ההסברים לתופעה תולה אותה במלאי גדול של יכולות שיש במוח ושאינו מנוצל , וכשהנזקים מתחוללים בקצב אטי תופסות מערכות רזרביות את מקומן של המערכות הראשיות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן