הקורטקס

שטחו של הקורטקס גדול והוא תופס את עיקר נפחו של המוח בגולגולת . הוא מורכב מתאי עצב המוקפים בסיבים ומכוסים בחומר מבודד הנקרא מיאלין . תפקודיו העיקריים מתמקדים בתחום הקוגניטיבי , כלומר למידה , לשון , חשיבה וזכירה ותכלול של כל המערכות . הקורטקס מחולק חלוקה סימטרית לשני חצאים המכונים המיספרות . אצל חיות שיש להן חוט שדרה , נחלקים גם המוחות והגוף חלוקה סימטרית . בתחומים מוטוריים מבקר ומפעיל הצד השמאלי של המוח את הצד הימני של הגוף ולהפך . חלוקת עבודה זו בין ההמיספרות היא עוד אפיון ייחודי של מוח האדם . ההמיספרה הימנית מופקדת בעיקר על התחומים הוויזואליים והמרחביים ומעורבת יותר בתחומי הרגש והכשרים האמנותיים . לעומתה מופקדת ההמיספרה השמאלית בעיקר על הלשון ועל המתמטיקה . פגיעה במקום מסוים באונת הרקה אשר בהמיספרה השמאלית , פוגעת בדבור ונקראת "מרכז ברוקה" על שם החוקר שאיתר אותה . פגיעה באותו מקום בהמיספרה הימנית אינה פוגעת בכושר הדיבור . ליד "מרכז ברוקה" נמצא "מרכז ותיקה" להבנת הלשון . פגיעה במקום הזה גורמת לאדם שלא להבין את הדיבור שלו ואת דיבורם של האחרים , אף על פי שהוא יכול לדבר . שתי ההמיםפרות קש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן