מסקנות

הפעולה המנטלית היא פעולה מעגלית , דינמית ומורכבת הפעולה המנטלית נמצאת בתנועה מתמדת והניסיון לכלוא אותה הוא מלאכותי . אי אפשר לומר שהבררה היא התחנה הראשונה בתהליך ישיר ( ליניארי ) ורציף . מדויק יותר להציג את כל המערכת בתור מערכת מעגלית שבה משפיע מידע חדש על מידע קיים , וזה משפיע ושב ומשפיע על מידע חדש וחוזר חלילה . התנועה המעגלית יוצרת עוד אינטראקציות ממעלות גבוהות יותר ( שנייה , שלישית . ( משמעות הדבר היא שניסיונות לארגן את הפעולה השכלית רק לפי מבנים ( קשב , זיכרון , חשיבה וכוי ) או אפילו לפי אינטראקציות ביחידת זמן נתונה , הם רק נדבך ראשון בהבנתו של האדם . בפועל מדובר במערכת מורכבת מאוד , ובמצבה של הפסיכולוגיה היום , זה ההישג המרבי שאליו אפשר להגיע . עלינו לעצור מפעם בפעם את התנועה ואת התהליכים ולנסות להסביר את המתרחש מתוך הבנה שנעלם מעינינו מידע רב על התהליכים המורכבים . חובת ההוכחה על קיומו של ליקוי מבני מוטלת על כתפי המאבחן מאבחן הטוען לליקוי מבני יוכל להוכיח את טענתו רק לאחר שנתקיימו שני התנאים הללו : ( א ) טווח הכללה רחב מאוד . ( ב ) אי הגבה ללמידה . הסביבה היא הגורם המרכזי בהתפתח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן