תכנים

ברמה העקרונית יכולים לזרום במערכת העיבוד כל סוגי התכנים . התכנים יכולים להיות פשוטים , כמו צורות , אותיות , מספרים ; ויכולים להיות מורכבים כמו רגשות , ניתוח דילמות מוסריות , גורמים במהפכות או ניתוח יצירה ספרותית . התכנים השונים קובעים , למעשה , את השונות בין אנשים ואת מידת ההבדלים האינדיווידואליים . על בסיס הגישה הקוגניטיבית , הרואה באדם מערכת של עיבוד מידע , אפשר להציב את המסר כיחידה הקטנה ביותר בתהליך העיבוד — בניגוד למושגים גירוי תגובה האופיינים לגישה ההתנהגותית . המסר הוא היחידה הקטנה ביותר בזרם בתודעה העובר בין אנשים או בתוך האדם עצמו . המסר יכול לעבור בשפות שונות ( מילולית , שפת הגוף הלא מילולית , מספרים , תמונות , תווים ) וגודלו יכול להשתנות . תקשורת יעילה מתבטאת בהיעדר פער בין המוען לנמען במסירה וקליטת מסרים . מאמץ ולמידה ; מודל המכונית מול מודל המדרגות באמצעות שתי אנלוגיות שונות אפשר להשוות בין מידת המאמץ ובין תוצאות הלמידה . באנלוגיה האחת מדמים את הלמידה לעלייה במדרגות . אם המאמץ בהתחלת הטיפוס קשה , הוא יהיה קשה עוד יותר בשלבים מתקדמים יותר של הטיפוס . באנלוגיה האחרת מדמים את...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן