ריכוז ומאמץ

הריכוז הוא מרכיב באנרגיה המנטלית והוא מבטא את מידת איסופה ומיקודה במקום אחד מסוים . הריכוז הוא משתנה רציף , הנע מריכוז מזערי ועד ריכוז מרבי , והוא מעמיד תנאי הכרחי לפעולות המודעות והלא אוטומטיות הנעשות במרחב העיבוד . המאמץ , עניינו כמות האנרגיה המושקעת בריכוז האנרגיה . אפשר לקרוא בריכוז במאמץ קל ( ספר ריגול מותח ) או במאמץ כבד מאוד ( מאמר מדעי מורכב . ( המאמץ מתבטא ביכולתו של האדם לבצע את פעולת הריכוז לאורך זמן . גם המאמץ , כמוהו כריכת , הוא משתנה הנע על רצף . פעולות במרחב העיבוד כמו אחסון , שליפה , דדוקציה , אינדוקציה , קריאה וכתיבה , נעות על רצף של מידת המאמץ המנטלי שמשקיע האדם . מאמץ יכול לנבוע מן הצורך לבצע אותה משימה ברמת עייפות גבוהה או בתנאי רעש ברקע וגורמים אחרים המסיחים את הדעת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן