אנרגיה מנטלית

תפיסת האדם במודל של זרימת מידע ועיבודו עומדת על ההשערה שלמערכת שלו יש מגבלות במשאבים ( resources ) ובאנרגיה ( קניאל וארזי , . (& Bobrow , 1976 ; Navon & Gopher , 1979 Norman : 1996 לצורך פתרונן של בעיות ושל משימות יש לאדם משאבים בכל רגע נתון כמו מידת הבריאות , העייפות , צרכים כמו רעב וצמא , מאגר הזיכרון , ניסיון העבר , כשרים שכליים , הגעה , ציפיות ויכולת הדמיון . מתוך מאגר המשאבים נתמקד כאן באנרגיה המנטלית . במדעי הטבע משתמשים במושג אנרגיה לבטא כושר עבודה של מערכת נתונה המוציאה שינויים מן הכוח אל הפועל . יש צורות שונות של אנרגיה . י אנרגיה מכנית , אנרגיה חשמלית , אנרגיה מגנטית , אנרגיה כימית , אנרגיה אטומית , אנרגיה אקוסטית ואנרגיית הקרינה . למצבר חשמלי יש אנרגיה פוטנציאלית בצורה כימית . ירי ברובה מסב את האנרגיה הפוטנציאלית הטמונה באבק השרפה לאנרגיה תנועתית של הכדור . כל צורות האנרגיה נוטות להסב את עצמן לחום . אנרגיות משנות צורה ומשנות את ביטוין בטבע . כך , למשל , מניע זרם מים נופלים ( אנרגיה מכנית קינטית ) טורבינה היוצרת אנרגיה חשמלית . כל צורות האנרגיה יכולות להמיר זו את זו ואי אפשר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן