חשיבות ההבחנה בין תכונה מבנית ללא מבנית

חובת ההוכחה שמדובר בליקוי מבני מוטלת על כתפיו של המאבחן החייב לוודא את קיומם של שני התנאים הללו : טווח הכללה ואי הגבה ללמידה . גם כשברור שמדובר בפגם גנטי ( תסמונת דאון , ( חייב המאבחן להוכיח את קיומו של קושי מבני בכל תחום בנפרד ( התמצאות במרחב , חשבון ) ואין להכליל מתחום לתחום . בכל תחום חייב המאבחן להוכיח את טווח ההכללה של הקושי ואת חוסר היכולת לשנות למרות מאמצים והשקעה . אם יתקיימו שני התנאים אפשר להסיק שמדובר בבעיה מבנית ויש אפוא צורך . "להתפשר"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן