מבנים

המושגים שתוארו לעיל שייכים למושג על המכונה מבנים . הכוונה ליחידות הקיימות גם במצב של מנוחה והן חלק קבוע מכל מערכת פעולה של האדם . ניתן להמשיל זאת לבית חרושת . ב"מבנים" מתכוונים לחלק הבנוי שבו שוכן המפעל , למכונות , לחומר הגלם ולאנשים המפעילים אותם , הקיימים במצב מנוחה ( הקפאה ) כשלא מתחוללים תהליכים מורכבים המתרחשים בין המבנים השונים . במחשב , לדוגמה , הכוונה לחומרה ( מקלדת , צג , קופסת המחשב והלוח ) ולשפה הצרובה במחשב הנעשית בזמן הייצור והמאפשרת "להלביש" עליה תוכנות שונות ( דוס , חלונות . ( 'וכו אצל האדם עצמו , כוללים המבנים את המערכות הפיסיולוגיות ( החושים , המוח , ( רישום חושי , מרחב העיבוד , מאגר הזיכרון ומערכות התגובה . מרכיבים אלו הם חלק קבוע מן המערכת ואינם תלויים באופי פעילותו של האדם . המבנים פזורים לאורך כל תהליך הפעולה השכלית ומשולבים ביניהם באופן מורכב מאוד . המבנים נוצרים בשני תהליכים עיקריים י א ) במערכות התורשה . ההיריון והלידה המשפיעות על המרכיבים הפיסיולוגיים באדם . ב ) בתהליך מתמשך של למידה שבו נעשים מקצת התהליכים למבנים נוספים ( ראו למשל אצל אולפורט , , 1969 על המושג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן