1 מודל העיבוד

כמות המידע בתחום הקוגניטיבי עצומה וקשה להתמודד עמה בלי מערכת מארגנת ומסדרת שתציב כל יחידה במקום הראוי לה . המודל המוצג בספר זה צמח מתוך תיאוריות קודמות , ( Atkinson & Shiffrin , 1968 ; Estes , 1982 , 1991 ) ובעזרתו יהיה אפשר להציג הגדרות של המושגים השונים והבחנות ביניהם . פרק זה מציג מעין תצלום אווירי , מהיר ושטחי של המערכת הקוגניטיבית . מבט על יאפשר , לרדת אחר כך לקרקע ולשוטט במחוזות שונים אגב שמירה על התמונה הכוללת . המושג קוגניציה מתייחס לרכישת מסרים ( ידע , ( שימוש וטיפול בהם בתהליכים שונים כגון תפיסה , זיכרון , חשיבה , משכל ודימוי . בגישה הקוגניטיבית מדמים את האדם ( במטפורה למחשב ) למעבד מידע ומנסים לזהות את התהליכים והתוצרים החוצים תחומים שונים ולא מוגבלים בתוכן . קל להגדיר את הקוגניציה על רקע מה שאין בה : רגשות והנעה ( מוטיבציה ) ותחומים בפסיכופיסיקה ( סף רגישות , השפעות סמים ועוד . ( חסידי הגישה הקוגניטיבית אינם מתעלמים מהתחומים הלא קוגניטיביים ויש ניסיונות רבים למזג ולשלב את כל התחומים כדי לקבל גישה כוללת ושלמה על האדם . בשלב זה אפשר להציע את ההגדרה הזאת למושג קוגניציה : המערכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן