בפתח הספר

" בראת בי מוח ולב" ( תפילה זכה ) נאמר כי "בצלם אלוקים" נברא האדם ; ויש לומר כי בעיני , אחד ממאפייני האלוקות הוא המורכבות והנפתלות שאין השכל האנושי מסוגל לתפוס . זיכני הקב"ה לעסוק בתחומים שונים , הנוגעים , כולם , לאדם — בהוראה , במחקר , בייעוץ מערכתי , באבחון ילדים חריגים ובטיפול בהם — ואכן , באמצעות עיסוקיי אלה , נגלה לי , אף האדם , להבדיל אלף אלפי הבדלות , כיצור מורכב מאוד . עניינו של הספר הוא חקר תודעת האדם , בתהליך שהאדם שותף לו ; והקושי הבסיסי במחקר שכזה הוא עצם העובדה שאין האדם יכול לצאת אל מחוץ לתודעתו ולצפות בעצמו מנקודת מבט . "אובייקטיבית" לפיכך , אין אפשרות לתת תשובה כוללת ושלמה על "מהות , "האדם וכל ניסיון לאחד את התפיסות לכדי שלמות אחת גורם לצמצום רב של המהות האנושית . ספר זה , אין בו אפוא אלא זווית הארה אחת מני רבות , להבנת האדם . הספר נועד לשתף את הקוראים , בדרך תפיסתי את תחום הפסיכולוגיה , תפיסה שמגמתה לגשר בין שתי גישרת : הדרך הרצויה להפעלת המערכות של האדם ;( prescriptive ) והדרך המצויה שבה פועל האדם . ( constructivism ) כדי להתמודד עם משימה זו יש צורך להסכים על שפה אחת ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן