הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה

שלמה קניאל הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה שלמה קניאל הפסיכולוגיה של השליטה על ה הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן Shlomo Kaniel OF CONTROL OF COGNITION THE PSYCHOLOGY הספר יוצא לאור בסיוע ו קרן עמו '' ס — הקרן לעידוד מלומדים וסופרים מייסודו של נשיא המדינה הוועדה לקידום המחקר , אוניברסיטת בר אילן עיצוב העטיפה : יעל קניאל ז"ל הדפסה שנייה תשס"ג 2003 — מסת"ב ISBN 965-226-211-0 ©  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן