מפתח המקורות

א , המשנה והתלמוד הבבלי ברכות ט ע"א ; 38 , 27 יט ע"ב 19 , כ ע"א ; 81 לג ע"א ; 37 מה ע"א ; 20 מז ע"ב 27 שביעית י ט 56 מעשר שני ה י 73 שבת ט ע"ב ; 72 י ע"א ; 62 יא ע"א ; 72 כג ע"א ; 19 כה ע"ב ; 57 ל ע"ב ; 62 לא ע"א ; 20 לא ע"ב ; 62 ס ע"א ; 37 סג ע"א ; 25 סה ע"א ; 34 סו ע"ב ; 34 סז ע"ב ; 293 סח ע"א ; 293 פח ע"א ; 20 צב ע"ב ; 301 קכ ע"א ; 57 קכ ע"ב ; 300 קלז ע"א 239 עירובין כא ע"ב ; 56 , 29 לב ע"א ; 26 סד ע"ב 33 פסחים ו ע"ב ; 107 ל ע"א ; 43 ל ע"ב ; 134 עא ע"ב 293 יומא כח ע"ב ; 18 פו ע"א ; 13 פו ע"ב 56 , 12 סוכה כח ע"א ; 24 כח ע"ב ; 24 כט ע"א ; 25 ל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן