ד. מעשה העבירה

מעשה עבירה הוא התנהגות אסורה או התנהגות שמביאה לדבר אסור . אבל לא כל מי שנהג ברצון ולא באונס וכפייה , וידע שהוא עושה מעשה , וגם היה מזיד , כלומר ידע שהוא מתנהג בהתנהגות שהיא עבירה או מביאה לעבירה , הוא באמת עובר עבירה , כדי שאדם זה יעבור עבירה ויתחייב בעונשה צריך המעשה שהוא עושה להיות במציאות ובאמת עבירה או להביא לעבירה במציאות , ולא די שהוא יודע וסבור שהוא עושה מעשה שהוא אסור ומביא לעבירה . כלומר , צריכה להיות נגיעה בין התנהגותו לבין העבירה . אם נעשתה עבירה אבל היא לא באה מהתנהגותו , או שלא נעשתה כלל עבירה אלא הוא סבור שהוא יודע שעשה עבירה , הרי שלא עבר עבירה ופטור עליה . כיצד אומדים את הנגיעה שיש להתנהגותו ואשמתו של העושה לדבר האסור יתבאר בסעיף זה . כיוון שעובר עבירה שידע שהתנהגותו תביא לעבירה ונהג ברצון ומדעת ( שידע שהוא עושה מעשה זה שהוא עושה ונוהג בהתנהגות זו ואינו מתעסק , ( אינו חייב עליה אלא אם כן התנהגותו הביאה לאותה עבירה שהוא סבור שהוא יודע שהוא עושה , אבל אם לא באה עבירה מהתנהגותו משום שלא היתה עבירה או שהיתה עבירה אבל לא באה מהתנהגותו אלא מהתנהגות בני אדם אחרים או שבאה מהתנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן