ה. פשיעתו של המזיק שהיא אונסו של הניזק ופשיעתו של הניזק שהיא אונסו של המזיק

אונסו של המזיק יש בו שני מינים . האחד , אונס שלא הוא ולא הניזק היה להם להעלות על דעתם שיבוא , ומין אונס זה נתבאר בסעיף הקודם . והשני , נזק שרגיל לבוא , אלא שהמזיק אנוס משום שלא היה לו להעלות על דעתו שהנתק לא ישמור עצמו מנזק רגיל זה ופשע בעצמו , ורוב הנזקים הנזכרים בתלמוד הם ממין זה . נזק זה שרגיל לבוא , פעמים המזיק אנוס בו , לפי שנהג כדרך בני אדם ולא היה לו להעלות על דעתו שהניזק אינו נוהג כדרך בני אדם ואינו שומר עצמו מן הנזק ; ופעמים המזיק פשע בו , לפי שלא נהג כדרך בני אדם ולא העלה על דעתו את הניזק שנוהג כדרך בני אדם , ואילו הניזק אנוס בנזק , לפי שלא היה לו להעלות על דעתו את התנהגותו המשונה של המזיק . בנזקים אלה נגרם הנזק לא משום שאין אדם מעלהו על דעתו , אלא משום שהתנהגותו של המזיק רגילה והתנהגותו של הניזק פחות רגילה משלו , והכלל הוא , שהרגיל פחות מחברו בהתנהגותו צריך להעלות על דעתו את ההתנהגות הרגילה יותר משלו , ואילו הרגיל יותר מחברו אין לו להעלות על דעתו שהפחות רגיל אינו מעלה את התנהגותו הרגילה על דעתו . נמצא , שהרגיל יותר בהתנהגותו אם הזיק הריהו אנוס ופטור , ואם ניזק הוא נוטל את תש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן