ו. זכויות בגוף הנכס שאין עמהן רשות ולא הנאה

המין השלישי של זכויות קניין בגופו של נכס , שיש בו פחות זכות משיש במינים שנמנו למעלה , הוא זכויות בגופו של נכס אף על פי שאין הנכס ברשותו של בעל הזכות ואף אינו יכול ליהנות ממנו . בזכויות ממין זה כלולים שעבוד נכסי החייב לבעל חובו , ומשום זכות זאת בגופם של נכסי החייב טורף בעל החוב את הנכסים מן הלקוחות , ושעבוד נכסים זה כולל את המשכון , אפותיקי , אחריות כל נכסי החייב שהיו לו בשעה שנתחייב בשטר . וכן כלולים במין שלישי זה , זכות בר המיצר להקדים ולקנות את קרקע שכנו שעל מיצרו כשבעל הקרקע עומד למוכרה , ובר המיצר זוכה בקרקע זו באותם התנאים שרצה הלוקח לקנות אותה , אפילו כשבעל הקרקע כבר מכר אותה ללוקח . אין זכות זאת של בר המיצר נגד שכנו , ששכנו חייב בחיוב למכור לו את הקרקע , אלא זכות קניין בגוף הקרקע , זכות שעומדת לו נגד כל מי שיהיו בעלים של קרקע שכנו , ואין אדם שיכול לסלקו מזכות זו שלא ברצונו . וזכות זו עומדת גם לכל מי שקנה את הקרקע מבר המיצר ונעשה בעליה . והוא הדין לאומר לחברו , שאם ימכור את קרקעו לא ימכתה אלא לו , ומכר אותה לאחר , קנה הראשון , אם הקנה לו זכות בקרקע כזכותו של בר המיצר ( עבודה זרה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן