ה. זכויות בגוף הנכס שיש בהן הנאה בלי רשות

המין השני של זכויות קניין בגופו של דבר שאינן זכויות בעלים , לאחר המין הראשון של קניין פירות ושכירות ושאילה , הוא מין זכויות קניץ בגופו של דבר שיש בהן הנאה מן הדבר בלי שהדבר ברשותו של בעל הזכות . כיוון שגם זכויות אלה הן קניין בגוף הנכסים , אף על פי שאין הנכסים ברשותו של בעל הזכות , אין אדם בעולם , אפילו לא הבעלים או מי שהנכסים ברשותו , יכול לבטל זכות זאת ולמנוע מבעליה את ההנאה מן הנכסים . אין כאן התחייבות בלבד של בעל הנכסים ובעל הרשות בהם ליתן לבעל זכות זאת ליהנות מן הנכסים , ואם מכרו הבעלים את הנכסים בטל החיוב ובטלה זכותו של בעל ההנאה , אלא יש כאן זכות קניין בגוף הנכס שעומד כנגד כל בני אדם והבעלים בתוכם , כמו זכות הבעלים או זכותו של החוכר והשוכר , ובעל זכות זאת יכול לקנותה ולהקנותה לאחרים . הזכויות ממין זה , שלא כזכויות החוכר והשוכר , אפשר שיהיו לעולם , בלי זמן קצוב , ואפשר שיהיו לשעה , לזמן קצוב בלבד . שכן , זכויות שיש עמהן רשות , כמו השכירות , אי אפשר להן להיות לעולם , לפי שרשות עולם יש לבעלים בלבד , ואלה אינן אלא זכויות של שוכרים , חוכרים או שואלים בלבד בנכסים שאחרים בעלים עליהם . א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן