ה. הספרות הרבנית

( א ) ספרי ההלכה שלאחר ימי התלמוד חשובים להבנת התלמוד והמשפט שבתלמוד משני טעמים . האחד , כדי להבין את תוכנו ודבריו של התלמוד , שכן נוסחאותיו ופירושו מיוסדים על מסורת שנלמדה וחקירה שנעשתה בבתי המדרש מאז ימי התלמוד , ונכתבה בספרי ההלכה . בלי מסורותיהם , פירושיהם וחקירותיהם של חכמי ההלכה מאז חתימת התלמוד לא היו מבינים בדורנו דבר בתלמוד . שכן , מתוך המחקר שחכמי ההלכה עשו בתלמוד כדי להבינו מתוכו ולפרשו לפי כוונתו ורוחו , מתוך החקירות על נוסחאות התלמוד , בירורן ופירושן , ומתוך המסורות שקיבלו בעניינים אלה , נעשה התלמוד נהיר ובהיר גם לדורותינו . והטעם השני לחשיבותם של ספרי ההלכה לאחר חתימת התלמוד להבנתו , היא , הבנת השפעתו של התלמוד על הדורות הבאים , בדרכי חייהם , באמונותיהם ובתרבותם , עד קרוב לימים אלה . מתוך הבנת השפעתו מתלבנת גם משמעותו , טיבו וכוחו , שכן התלמוד נתקבל כנוסח המוסמך של התורה שבעל פה שאין בלתו , ואין אדם מאז ועד היום הזה רשאי לחלוק עליו ועל מסורותיו והוראותיו . כדרך שכתב הרמב"ם בהקדמה לספרו משנה תורה : "כל הדברים בתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם , וכופין כל עיר ועיר וכל מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן