א. המשנה

הקובץ הקדום ביותר והמוסמך ביותר של המסורות שנמסרו בבית המדרש , שיש בידינו , הוא המשנה . היא נערכה בידי רבי יהודה הנשיא בראשית המאה השלישית לספירה הרגילה . קובץ המסורות הזה ערוך לפי עניינים , וחולק לשישה סדרים , כל סדר חולק למסכתות וכל מסכת לפרקים , והפרקים חולקו להלכות הקרויות משניות . הסדרים הם : א . זרעים — המצוות הנוגעות לעבודת האדמה ; ב . מועד — דיני השבת והמועדים ; ג . נשים — דיני המשפחה ; ד . נזיקין — הדינים שהם המצוות שבין אדם לחברו ; ה . קדשים — דיני הקרבנות בבית המקדש ; ו . טהרות — דיני טומאה וטהרה . הסדרים הנוגעים בעיקר למשפט הם נשים ונזיקין . המסכתות בסדר נשים הן : א . יבמות ; ב . כתובות ; ג . נדרים ; ד . נזיר ; ה . סוטה ; ו . גיטין ; ז . קידושין . המסכתות בסדר נזיקין הן : א . בבא קמא ; ב . בבא מציעא ; ג . בבא בתרא ( שלושתן היו מתחילה מסכת אחת בשם נזיקין , שדנה בדיני ממונות , ומשום גודלה חולקה לשלושה שערים , שער ראשון , שער אמצעי , שער אחרון ;( ד . סנהדרין ; ה . מכות ( שתי מסכתות אלו היו מתחילה מסכת אחת שדנה בדיני בתי הדין , סדרי הדין והעונשים ;( ו . שבועות ; ז . עדויות ; ח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן