ו. מוסר ומשפט

מוסר כמו משפט הוא כללי התנהגות לבני אדם . כללי המשפט כופים התנהגות לפי המשפט , ואילו כללי המוסר אין כופים . הלכך יש לשאול מפני מה כללים אלה כופים וכללים אלה אינם כופים , והתשובה לשאלה זו תבאר אלו כללים יש לכפות לפי שהם שייכים למשפט ואלו כללים אין לכפות לפי שהם שייכים למוסר . וכך יתברר מהו ההבדל בין משפט למוסר . כל ההבדלים בין כללי המוסר לכללי המשפט שנאמרו בדרך כלל , אי אפשר לאומרם על הכללים בדיני ישראל . אמרו , שהמוסר הוא כללים לכוונת הלב והוא תלוי ברצון הפנימי של האדם ובדעתו , ואילו המשפט הוא כללים להתנהגות חיצונית למעשים שנראים לעין . עוד אמרו , שהמשפט הוא ההתנהגות הראויה המועטת ביותר שכל אדם חייב בה , ואילו המוסר הוא התנהגות טובה יותר שנוהגים בה בעלי נפש כל אחד לפי מעלתו . וכן אמרו , שכללי המשפט הם להתנהגות של האדם לחברו ולציבור ולא לעצמו , ואילו כללי המוסר הם לתיקון האדם עצמו ולשלמותו . מכל מקום , דיני התלמוד כוללים בתוכם כללים לאמונות ודעות וכללים לחזרה בתשובה ולכפרה , ולפיכך אין מקום לומר שאינם כוללים כללים לתיקונו של האדם או לכוונות הלב שלו או מחייבים רק בני עלייה . עשרת הדיברו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן