ב. תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

המשפט בתלמוד התחיל עם תורה כתובה שניתנה בסיני על ידי משה ונשארה בקדושתה לעולם . יש בה קובצי הלכות המפוזרים בין עניינים אחרים , מעשים של מוסר והנהגה , עניינים של יראת שמים ושכר ועונש , דרכי הנהגת הבורא את עולמו וכיוצא באלה . ומשום כך נמשך כל יחיד מישראל להבין בתורה , ויכול ללמוד אותה , לשנן אותה , להעמיק בה ולקיים את מצוותיה , שכן , כמו שנתבאר בסעיף הקודם , ניתנה התורה לכל יחיד מישראל . הכלל הגדול של המשפט בתלמוד הוא , שיחד עם התורה שבכתב ניתנה בהר סיני על ידי משה גם תורה שבעל פה , ונמסרה מדור לדור עם התורה שבכתב . ומעתה יש לבאר מה הטעם שיש תורה שבעל פה נוסף על התורה שבכתב שרבה עליה פי כמה וכמה , ומה כלול בתורה שבעל פה זו . טעמים רבים יש לתורה שבעל פה . א . הטעם החשוב מכולם לתורה שבעל פה הוא , שהתורה שבכתב ניתנה לבני אדם שהיו נוהגים במנהגי אבותיהם בענייני צדק ומשפט , מוסר ותרבות , וחיו דורות רבים בארצות של משפט ותרבות כבבל ובמצרים , וגם קודם מתן תורה היו חוקים ומנהגים , דרכי יושר וכללי צדק לנהוג בהם , ידועים לבני ישראל . התורה לא באה ללמד נבערים מדעת כיצד ינהגו זה עם זה בציבור , לפי שדב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן