מבוא למשפט העברי בימי התלמוד

שלום אלבק שלום אלבק מבוא למשפט העברי בימי התלמיד שלום אלבק מבוא למשפט העברי בימי התלמוד הוצאו * אוניברס » טו * בל-אילן רמת-גן IN TALMUDIC TIMES INTRODUCTION TO JEWISH LAW  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן