פסגה, הפסגה.

- בתיאור התחום הדרומי של ארץ סיחון בא הציון אשדות הפסגה ומקומו ממזרח לים הערבה ( דבי ד'מט ) ומדרום לבית הישימות שבערבות מואב ( יהוי יב'ג . ( בדומה לזה בא הצירוף אשדות הפסגה בתיאור נחלות גד וראובן בסמיכות לים הערבה ( דבי ג \ ז , ( לבית פעור ולבית הישימות ( יהו' יג'כ , ( שמקומן בחלק הצפוני מערבי של מישור מואב . אל ראש הפסגה העלה בלק את בלעם לקוב את בני-ישראל ( במי כג'יד ) כשחנו בערבות מואב . מראש הפסגה אפשר היה לצפות על ערבות מואב ( במי כא'כ ) ושם עלה משה להשקיף על הארץ המובטחת ( דבי ג'כז . ( בדבי לד'א , מוסב הציון ראש הפסגה על שיאו של הר נבו ( ע"ע . ( קשה להכריע אם הפסגה מציינת בכל הכתובים הר מסוים , או שיא של הר מסוים , או אינה אלא שם כולל לשיאי רכס ההרים המתנשא מעל לים המלח ולערבות מואב . אבסביוס ( אוני , 168 שוי ( 31—28 מוסר כי הפסגה , (< S > aaya ) וכן אשדות הפסגה ( אוני , 16 שוי ( 23—22 הוא שם של עיר אמורית , אך יש הר במזרח הקרוי גם הוא פסגה . הוא מעיד שבימיו נקרא המחוז שבתחום הר נבו בשם Oaaycb ( אוני , 16 שוי , 18 ; 26—24 שוי . ( 3—1 החוקרים המפרשים את התיבה הפסגה כשם של הר או שיא...  אל הספר
מוסד ביאליק