עיר התמרים.

— כינוי לכמה יישובים בכיכר הירדן , שהצטיינו בשפע התמרים . בדרך כלל הכוונה ליריחו' הנקראת במפורש ירחו עיר התמרים ( דה"ב כח'טו ; והשווה דבי לד'ג ; שרפי ג'יג . ( ויש סוברים' שבשם זה נקרא היישוב הישראלי שנוסד לאחר שחרבה יריחו הכנענית . אולם במסופר על עליית בני הקיני מעיר התמרים לנגב ערד ( שופי א'טז ) אין ודאות שהכוונה ליריחו' אלא למקום שמדרום לים המלח הקרוב לערד' שבסביבותיו ישבו הקינים בתקופת ההתנחלות הישראלית . אפשר לחשוב על צוער שבקצהו הדרומי המזרחי של ים המלח' המכונה במשנה ( יבי טז'ז ) עיר התמרים' והמעוטרת תמרים במפת מידבא . וכן אפשר שהכוונה לתמר או לחצצון תמר ( ע"ע ' ( שאף הן שכנו בסביבה פירושים לכתובים ; ועוד : פרס' ארץ-ישראל' אנצ' ד' ; 723 י . אהרוני ' יהודה וירושלים ( קובץ , ( ירושלים תשי"ז' 53-46 הנ"ל , ארץ-ישראל , ; 225 ' 184 , 90 , 62 י . קויפמן , ס' שופטים , ירושלים תשכ"ב , ; 106 ב . מזר , ארץ ישראל ז ( תשכיד ABEL , GP 2 , 358 , 475 ; AHARONI , Land or Bible , 98 , 198 , 240 3—2 , ( יא"י  אל הספר
מוסד ביאליק