סנסנה.

- יישוב בנגב' בקצה הדרומי של ארץ יהודה ( במחוזה הראשון ' ( הנזכר ביהו' טו'לא . המקום זוהה עם חירבת א-שמסאניאת , אתר גדול מן התקופה הישראלית במרחק 16 ק"מ בקירוב מצפון מזרח לבאר שבע' בקצה השלוחות הדרומיות של הרי יהודה . זיהוי זה מסתייע בזיהויה של מדמנה ( ע"ע ) עם ח'רבת אם דימנה השכנה' הנמנית ביהוי טו'לא' לפני סנסנה . שתי ערים אלו נעדרות מרשימת היישובים של שמעון' ובמקומן באות שם בית המרכבות וחצר סוסה / סוסים ( יהוי יט'ה ; דה"א ד'לא . ( מאחר שמדמנה מצויה ברשימת היחס של כלב ( דה"א ב'מט ' ( אפשר לשער ששתי הערים היו בנגב כלב . צורת השם בשבעים jleGswaK , Sensenna .-ובוולגטה מלמדת שבצד סנסנה התקיימה גם צורת סנסנה' והשווה בערבית ^? ג , גבעת חול מארכת ( רבין . ( ואפשר שהשם נגזר מן המלה סנסן' הוא קלח פרי התמר . ד . אלון , מבפנים יז ( תשי"ד ; 116 ' 114 , ( י . אחרוני , יהודה וירושלים , ירושלים תשי"ז , ; 58—46 ז . קלאי , נחלות שבטי ישראל , ירושלים תשכ '' ז , 302  אל הספר
מוסד ביאליק