נבושזבן.

— רב סריס , משרי נבוכדראצר מל ך בבל אשר השתתפו בכיבוש ירושלים ואשר הוציאו את ירמיהו ממעצרו בחצר המטרה ( ירי לט'יג . ( השם , shezibanni >' u Nabu- שהוראתו : ( האל ) נבו , הושיעני נא , מצוי במקורות אכדיים ממאה זי לפסה"נ ואילך ונקראו בו אנשים רבים . על תוארו של נבושזבן ע"ע סריס , רב סריס . TALLQVIST , NBN , 144 ; idem . APN 160 ; J . A . BEWER , AJSL 42 ( 1925— 1926 ) , 130 ; STAMM , ANG , 170 מ' מרד במלכות ; ועי' מלוכה נז . 4 ' [ במל"ב ט'כו' בדברים המיוחסים ליהוא נאמר : אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש . וספק אם זוהי ידיעה היסטורית ואחאב נהג שלא כדין והמית גם את בני נבות' או יש כאן שריד של מסורת מקבילה על פרשת נבות לזו המסופרת במל"א כא . ע"ע אחאב ; איזבל ; אליהו ; מלכים' ס' מלכים ; משפט המקרא ; נחלה . את השם נבות מסביר נות מלשון נבט' צמיחה' על פי הערבית ג- " .. הסירושים לכתוב ; ועוד : מ . סיסטר' מבעיות הספרות המקראית' תל אביב תשט"ז' OTMS , 367 ; ALT , Kleine Schriften 3 , 264-265 M . NOTH , ZDPV 50 ( 1927 ) , 211 SS . ; TH . H . ROBINSON apud ROWLEY , 175—174 על השם : NOTH , IPN ...  אל הספר
מוסד ביאליק