ביבליוגרפיה

הביבליוגרפיה ערוכה על פי פרקי הספר , להוציא את רשימת ספרי הלימוד והאלפונים הבאים כולם יחד ברשימה נפרדת ( רשימה ח . ( כל רשימה ערוכה על פי סדר אלפביתי בהתאם לשם המחבר , קודם הרשימה העברית ובה מובלטת שנת ההוצאה העברית , ואחר כך הרשימה הלועזית ובה מובלטת שנת ההוצאה הכללית . ( ב"ת = בלי תאריך הוצאה . ( הרשימות הלועזיות ערוכות על פי סדר אלפביתי של שם המחבר בתעתיק עברי , כפי שהוא מופיע בספר גופא . מבוא בן מאיר ( גבעוני , ( תשי '' ז חינוך והוראה בביתה , 'א תל אביב , לימוד הקריאה חנה / נבון , שמואל בעבר ובהווה , עמ' 73-71 גבריאלי , נחום תש"ט כתב וספר בבית הספר , תל אביב , ת' ראשית הקריאה לשיטותיה השונות , עמ' 177-157 גלס , י' תרס"ח החדר , ורשה : הקריאה והכתיבה — סקירה הסטורית , עמ' 135-126 זקס , שמעון תשל"א , "ORBIS PICTUS " הד החינוך מה , גל' יד , עמ' 6-5 כץ , ציפורה תשכ"ז " עקרונות בדידאקטיקה של הקריאה והכתיבה — סקירה , "הסטורית החינוך המשותף ז , עמ' 38-31 נאשף , יוסוף מחמוד תש"ם שיטות הקריאה בערבית , תחקיר , אוניברסיטת בר אילן ( לא פורסם ) נוטוביץ , יצחק תרע"א ב " השיטות החדשות בלימוד , "הק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן