מקורות

ארכיומם . 1 הארגיין חאייני המרכזי ( א מ" * ) תיק דוד ילין ( A 153 ) תיק אליעזר בן יהודה ( A 43 ) תיק מחלקת החינוך של הוועד הלאומי . 2 62-35 ) ארגיין חסתדרית חמורים ( אה"מ ) ? תיק רון פולני תיק אלישבע רבינוניץ פינס תיק איטה פקטורית . 3 ארכיין ייי 0 ולי * 0 מיכל בית ספר למל * מיכל בית ספר תחכמוני עדויות העדויות מאורגנות בארבע רשימות נפרדות ו ( 1 עדויות של מחברי שיטות קריאה ( 2 עדויות של מורים / מורות , מנחות , מפקחים ומלמדים ( 3 עדויות של מורים / מורות וגננות בקיבוצים ( 4 עדויות של תלמידים לשעבר בכיתה אי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן