הערות

הערות לפרק א' 1 לפני כן למדו בחדר המערבים חמישים ושישה ילדים . מכאן שגידול מספר הילדים בחדרים היה מלווה משברים ותנודות ( לינץ . תרמ"ב , עמ' . ( 73 וראה גם ריבלין , תשכ"ג , עמ' 375 ואילך . 2 המספרים ופירוט תוכנית הלימודים על פי בן ציון גת , תשל"ד , עמ' 3 . 210-205 מובן ששני הכיוונים אינם בלעדיים , כלומר הכיוון ה"אשכנזי" אינו מוציא מכלל לימודו את ידיעת הדקדוק , הלשון והטעמים של התנ"ך , והכיוון ה"ספרדי" הלשוני אינו מבטל את ידיעת הפלפול בגמרא . המלה "כיוון" כשלעצמה מרמזת בעיקר על מגמת תדירות , ולא על מגמת סגירות הכיוון האחד בפני השני . 4 המנהג להלביש "ארבע כנפות '' לילדים קטנים היה ידוע בעיקר כאשכנזי . 5 שרפשטיין הקדיש פרק מיוחד לעונשים שהיו נהוגים בחדר האשכנזי . הוא הזכיר כמה סוגי עונש לרעה , כגון ה"פעקל" המשפיל ( תש"ג . עמ' . ( 134-126 על עונש ה"קונא" המביש כתב ליפשיץ ( תר"ף . עמי . ( 309 גם בחדרים של עדות ספרד היו נהוגים עונשים קשים כגון , "פלק"ה כעין סד עינויים לרגלים ( קמחי , תש"ל , עמ' . ( 200 עונשים משפילים ( אך לא גופניים ) היו נהוגים גם ב '' חדר המתוקן" ( בן יעקב , תרצ"ו , עמ' . (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן