נספח 7 הוראת קריאה בקיבוץ דן

( עדות בכתב , קוטי ודוב , תשמ'יב ) השיטה ה"מקודשת" והיחידה ללימוד הקריאה היתה השיטה הגלובאלית . היתרונות : הילדים למדו מיד מלים ולא שיננו את האותיות , רק קיבלו משפטים מחיי הקיבוץ ומחייהם הם , בניגוד לטקסטים שנכתבו לכלל ילדי ישראל . .-החסרונות דביקות יתר כשיטה . הילדים צילמו את המלים , אבל התקשו באנאליזה ובדייקנות הקריאה . ילדים אחדים לא הצליחו לקרוא כשיטה הזאת , ואחרים הצליחו לקרוא בעזרת ההורים ולא בעזרת המורה . שיטת הלימוד היתה , כאמור , אך ורק גלובאלית , שיטה טובה , אך לא מתאימה לכל אחד . לא לימדו את הילדים ניקוד כלל . שלב האנאליזה הגיע מאוחר מאוד , בערך בסוף השנה הראשונה . בסוף השנה השנייה היו עוד ארבעה ילדים שלא ידעו לקרוא , ביניהם אחד שלא הצליח להתגבר על הקריאה עד כיתה ה' ר . את קבוצת הילדים המתקשים לימדו כשיטה הסינתטית , והתוצאות היו טובות . הילדים הצטרכו לחבר כעצמם חוברות , משפטים ודפים בנושא שנלמד . לילדים שלא יכלו לכתוב כתב המורה את החיבור מפיהם ( בהתחלה יכלו לזהות מלים רק בחוברת שלהם , ולא בספר , אחר כך גם בספר . ( "פרה קדושה" נוספת — חומר הקריאה היה צמוד לנושא המרכז ( כלל גם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן