נספח 3 ראיון עם ישראל יעקב וינברג, ירושלים

( ריאיין ועיבד : יוסי ברקן , תשמ"א ) ישראל יעקב וינברג הוא יליד ירושלים , כבן , 70 מ"בתי . "ורשה עוסק במלמדות " מאז . "ומעולם הילדים נכנסים לחדר כגיל שלוש בערך . בשעה שרוב הילדים משחקים במשחקיהם , טורח המלמד עם כל ילד בנפרד על ההוראה . ראשית נלמדות האותיות על פי צורתן , לפי הסדר , בעברית או ביידיש , לפי הבנת הילד , ותוך שימוש באמצעי המחשה , "ידניים" כגון ' דלת — כצורת הדלת ( מראה בידו , ( א שטעקל = וו ; א ייד ( יהודי קטן ) = יוד ; אויגען = עין ; פעיעס = צדיק וכר . אחרי שנלמדות האותיות וצורותיהן , נלמדים סימני הניקוד וצורותיהם י א פסיקל ( פס קטן ) = פתח ; מיט א פיסלה ( עם רגל קטנה ) = קמץ ; אונטען = חיריק ; אויבען = חולם ; בשורה = שורוק . 'וכר השווא נלמד בסוף . המלמד וינברג משתמש בספר "אלף בינה" שמעלתו בכך שכל עמוד חדש עוסק רק באותיות שנלמדו קודם לכן . בנוסף ל"אלף בינה" השימוש הוא בעיקר בסידור , שקוראים בו גם אותיות נפרדות , הברות ולבסוף מלים . תחילה מלמדים את הילדים בקול : קמץ אלף — א , פתח למד — ל . לאחר מכן אומר הילד לעצמו בלחש את הקמץ אלף — ובקול רם את ה א . אחר כך קורא הילד מלים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן