נספח 1 לוח שיטות הקריאה העברית (על־פי המינוח השכיח ביותר)

א . שיטות המכונות "סינתטיות" . 1 שיטות ft" ) ( או שיטות , "החדר" שיטות ( "איות" אפיונים : כינוי האותיות בשמן עד לשלב קריאת הטקסט אין עירוב שלבים ( לומדים את כל האותיות , אחר כך את כל התנועות , אחר כך את כל הצירופים וכר . ( 1 . 1 השיטה '' האשכנזית' ? בצירוף — הקדמת שם התנועה לשם האות צירוף תנועה אחת לכל האותיות ( א ... ת ) 1 . 2 השיטה '' הספרדית : '' בצירוף — הקדמת שם האות לשם התנועה צירוף כל התנועות לאות אחת ( א א א 1 . 3 ( 'וכו השיטה "התימנית : '' בצירוף — הקדמת שם האות לשם התנועה לימוד הצירוף מתוך מלות הטקסט 1 . 4 שיטת "א"ב מעורבת : '' עירוב אלמנטים משלוש השיטות . . 2 שיטות "קוליות" ( או שיטות '' , "הקולות שיטות ( "פונטיות" אפיון : לימוד הגיית האות , התנועה וההכרה 2 . 1 שיטות קוליות על פי אותיות ותנועות 2 . 1 . 1 שיטת "א"ב : "קולית כמו בשיטות א"ב , אך הגיית אות ותנועה בנוסף או במקום כינויין בשם 2 . 1 . 2 שיטה : "פונומימית" לימוד הגיית אות ותנועה על ירי הדגמת מצב אברי הדיבור ( על ידי המורה או על ידי תמונה ) 2 . 1 . 3 שיטה "פונטית" ' לימוד אותיות על פי חלוקה "פונטית" — כל הגרוניות , כל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן