דברי סיום

בספר זה הצגתי מחקר רב שנים על הוראת ראשית הקריאה העברית בארץ ישראל , תוך התייחסות ביקורתית להתפתחותה , לבעיותיה , לשיטותיה ולהישגיה , על רקע המציאות החינוכית בכל אחת מתקופותיה . מתוך הצגתו המפורטת של החומר , שנאסף ממקורות רבגוניים , וניתוחו הביקורתי , הפקתי לקחים שונים בתחום הדידאקטי והמחקרי . מקום מרכזי במחקר נועד לניתוח השיטות להוראת הקריאה ולהשוואתן האובייקטיבית לפי קטגוריות שונות , וזאת מתוך הכרה בחשיבותה של הוראת הקריאה היעילה בכיתה , 'א שיש כה כדי למנוע תופעה של בערות ואנאלפביתיות לעתיד . לא המלצתי מפורשות על שיטה זו או אחרת , הגם שרבות מהן טובות ומועילות . מתוך המחקר הסקתי , שיש חשיבות רבה לאיזון בין תכנים משמעותיים מתחילת לימוד הקריאה . לבין הדירוג השיטתי של החומר . כיוון שהילדים הם כעלי רקע שונה ויכולת למידה שונה , יש צורך ביצירת שיטות קריאה שונות . המורה תהיה דמות המפתח בהתאמת השיטה הרצויה והמועילה לכיתה מסוימת , לקבוצה שבה , או לילד היחיד בין תלמידיה . מתוך המחקר גם עולה , שאין די בהכרת הילד ובניתוח אפיוניו , כגון "טעון . "טיפוח אלא שמצאתי , כי בבתי ספר ובכיתות , 'א שבהם הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן