הוראת הקריאה בתקופת הזרמים — הלקחים:

א ) שיטת קריאה יש ליצור בזיקה לאוכלוסייה הלומדת ולתנאי חייה — בתקופת הזרמים התפתחו השיטות להוראת הקריאה בהשפעת גורמים שונים 0 1 המחקרים הפסיכולוגיים על התפתחות הילד , בעיקר בעניין הגיל השכלי 6 . 6 ) שנים ) והמוכנות הדרושה ללימוד הקריאה . 0 רעיונות פדגוגיים חדשים . מהם יש להדגיש במיוחד את הרעיון של החינוך ללא כפייה ( זרם העובדים ) ורעיון הנושא המרכז וההוראה הכוללת ( תוכנית הלימודים בכל הזרמים . ( תלמידים רבים שזכו לטיפוח המוכנות ( ביקור כגךהילדים , ( היו רגילים לפעילות חופשית רבה בתחומים שונים , והיו בעלי התנסויות קודמות בנושא המרכז — לפחות מבחינה לשונית — ולכן למדו לקרוא , לרוב מהר ומתוך עניין , מחד גיסא . מאידך גיסא , פותחו השיטות מבלי לקחת בחשבון את תנאי הלימוד הגרועים , במוסדות חינוך רבים . 0 השיטות פותחו בלי להתחשב באותם ילדים , שלא זכו בפיתוח המוכנות ( אי ביקור בגךהילדים . ( 0 השיטות פותחו בלי להתחשב בקצב ובדירוג הלימוד , הנחוצים ללומדי הקריאה "הבלתי . "מוכנים 0 תכני השיטות נכתבו בלי להתחשב בהווי חייהם של ילדים , שבאו מרקע שכונתי , סוציאלי או עדתי שונה . פיתוח השיטות והשימוש בהן ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן