הוראת הקריאה בתקופת "עברית בעברית" - הלקחים:

גילוי הקשר החיובי בין הדיבור המובן לבין לימוד הקריאה — לקח זה נלמד מתוך ראייה משולשת : "עברית ; "בעברית "הייחוד" ( שמשמעותו : התאמת התוכנית ליכולת תפיסתו של הילד ;( וה"חילון" ( שמשמעותו : הרחבת תחומי הלימוד למקצועות כלליים , כנוסף ללימודי הקודש . ( הקשר החיובי התגלה בכל שלושת המישורים : 0 "עברית : "בעברית השפה המדוברת מקילה על תהליך הפיענוח , כי היא עוזרת לילד להשתחרר מהתלות היתירה ברמזים ויזואליים ולהגיע לפיענוח האוטומאטי . הייחוד 1 בחירת המלים מתוך עולם המושגים הקונקרטיים ( של ילד בן שש ) מפתחת את הציפיה למשמעות ואת האסטרטגיות לחיפוש התוכן . חשוב להדגיש את הידיעה האקטיבית של המלה ( אוצר מלים קונקרטי , ( דוגמת "אמא חזרה" ולא "אמא . "שבה החילון : הפיענוח האוטומאטי והבנת הדברים הקונקרטיים מעולמו של הילד יוצרים יחד בסיס קריאה איתן , המאפשר לילד להרחיב את אופקי הקריאה ולקרוא טקסטים הקשורים למקצועות שונים ומגוונים , כרמה ההולכת והופכת מופשטת יותר ויותר . יכולנו להצביע בספרנו מספר פעמים על מסקנה חשובה זו , הנוגעת לקשר הגומלין בין הדיבור המובן לבין לימוד הקריאה . לשלילה — כשעיקרון זה הוזנח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן